Plutselig lyst

Plutselig lyst

onsdag 2. september 2015

Marit Miskov Larsen: Form

.

Foto: Ken Roger Olberg


Marit, om sitt eget arbeid:

"Med mine arbeider vil jeg vise følsomheten og de doble assosiasjonene jeg får ved å være i naturen, og som jeg siden uttrykker gjennom materialene ståltråd og luft.

Jeg opplever en dobbelthet i forståelsen av begrepet lyst :

For det første: Frø, fallosformer og andre organiske former symboliserer seksualiteten, som vi mennesker kaller ved navnet lyst (kort y).

Jeg er tiltrukket av floraen. Vekst fra frø til planters form viser en intimitet av stor betydning for min identitet. Jeg har over lengre tid jobbet formmessig med floraen, og stiller meg spørsmålene: Er menneskets naturbegrep kulturelt eller biologisk? Er vi vekster eller dyr? Hva skjer med mennesket når det er sammen med planter?

Intimitet er i vår menneskeverden både lystbetont og tvangsmessig, gledesfylt og angstfremkallende. Vi formes av intimitet med andre skapninger, like fra vi ligger i vår mors mage til vi dør.

For det andre: Formene jeg jobber med er lyse, gjennomskinnelige, transparente, til å gå rundt og se gjennom. De er åpne. Åpenhet er lys. Åpenhet er også intimitet. Åpent er lyst (lang y)".
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar